Grand Sunrise

Address : 32 Hà Chương, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

Email : sm@grandsunrisehotels.com

Tel : 0236 3.941.942

Grand Sunrise 2

Address : 05 Đường Phan Liêm - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

Email : sm@grandsunrisehotels.com

Tel : 0236 3.941.945

Grand Sunrise 3